Civilna iniciativa Brkini

Varujemo

Gojimo spoštljiv odnos do etičnih vrednot in medsebojnih odnosov; primer:

»Pomagam, Posodim, Svetujem, Zamenjam, Podarim, Podpiram na poti.«

Na osnovi teh vrednot gojimo tudi odnos do:  

Naravna dediščina

Ohranjanje narave v obstoječem naravnem redu

Deuci

Deuci

Kulturna dediščina

Ohranjanje kulture prednikov (deuci – terasasta gradnja njiv), s kamnom obzidane parcele in poti, gručasti videz vasi, ohranjanje tipične kraško brkinske arhitekture, zaščita arheoloških najdišč in ostalbin (gomile, utrdbe, gradišča, grobišča,…)

Kolonja

Kolonja

Povezave:
Etnografski muzej - Misliče
Etnografski muzej - Gradišče pri Materiji

Podpora evoluciji življenja

Podpora evoluciji življenja v smer kulturnega turizma, ki ohranja naravno in kulturno dediščino

Deuci

Reka Reka

Kmetijstvo

Kmetijstvo: ohranjanje avtohtonih rastlinskih vrst in spodbujanja povratka k malemu kmetijstvu s poudarkom na obujanju pozabljenih kmetijskih panog (sadjarstvo, žganjekuha, pridelava krompirja, pšenice, lanu, ajde,…)

Škalir

Škalir