Civilna iniciativa Brkini

Jama - kultura spremembe

Že dalj časa se zavedam, da je živeti v bližini jam nekaj najlepšega, najbolj skrivnostnega in čudežnega, kar se človeku lahko zgodi. Duhovna prisotnost jam kot uresničena oblika Matere Zemlje prinaša občutljivim ljudem možnost, da živijo Skrivnost Neznanega. Kot slikarka sem začutila, da se v pokrajini, kjer živim čuti energijske izvire Kreacije, Inspiracije in Spremembe. Vsa najgloblja mistika ženske oblike zavesti ali pa ženskega načina bivanja (Rojstvo iz globin notranjosti) se preliva skozi pokrajino. Mehka voda in trdi kamen sta oblikovala podzemne prostore, v katerih se rojeva življenje. Ta nenavadni pojav se kot zavest širi iz jam v pokrajino in se v vrtincih vrtinči vsepovsod po področjih Vremščice, Brkinov in Vremske doline.

 

Vhod v jamo

Škocjanske jame


Naša človeška evolucija je izšla iz jam. Nekatere jame še danes pričajo s svojimi poslikavami in ostanki življenja. Skoraj vse tradicije primarnih ljudstev častijo jame kot izvor življenja, kot brezčasne prostore, skozi katere večnost piše, riše in ustvarja. Dobro je, da se zavemo, da nam ni treba hoditi v Francijo, Španijo, Avstralijo itn. In da nam ni treba častiti primarnih ljudstev, ki še danes vzdržujejo stik z Rojstvom iz Zemlje. Za nas je dovolj, da vemo, da živimo v pokrajini, ki v svojem simbolnem pomenu nosi vsebino Maternice Življenja. Ta čudež, ki se rojeva iz Matere Zemlje, njenih votlin in njenih podzemnih voda, skritih vsebin, se bomo naučili čutiti in živeti. Morda bomo kot prebivalci teh krajev predstavniki, zaščitniki procesa rojevanja Novega Življenja. Svojim potomcem bomo lahko pripovedovali o Zemlji, iz katere smo nastali.


Ko razmišljamo o Rojstvu Novega Življenja, se večinoma zavedamo rojstva in smrti. Zelo redko pa prehoda skozi področja Spremembe. Sprememba je nevidni del kreacije. To o čemer govorim so energijski zakoni življenja ali bolje rečeno nevidni zakoni življenja. Naš življenjski prostor je izredno bogat z energijo Kreacije, Inspiracije in Spremembe. To je osnovni jezik Življenja krajev, v katerih živimo. Zaradi tega je Sprememba oz. razvoj v teh krajih hitrejši in lažji kot drugod. Naš življenjski prostor je idealen za rojstvo novih možnosti za življenje pa naj gre za politiko, gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, umetnost, zdravje itn.


To pomeni evolucijo, organski napredek in kreacijo za vsa živa bitja in za vse prebivalce teh krajev. To je trajna vrednota, ki jo lahko ohranimo in še naprej razvijamo.  


Dara Aratt