Civilna iniciativa Brkini

Smo prebivalci vasi Barka. Globoka in resnična ljubezen do narave nas je povezala v skupino ljudi, ki smo pripravljeni to ljubezen in spoštovanje do vsega naravnega braniti in širiti s svojim vzgledom in načinom življenja. Nekateri smo se preselili iz drugih krajev Slovenije in kupili domačije in kmetije na Barki, nekateri pa kot domačini ostajamo tukaj zvesti temu kraju in načinu življenja naših prednikov. Zavedamo se, da kot nova generacija ljudi povezujemo preteklost, sedanjost in bodočnost tega kraja in te pokrajine. Za nas je osnovni ključ uspeha občine Divača in pokrajine, v kateri živimo, turistično in kulturno življenje, ki spoštuje naravne vire. Kot najmočnejši vir tega vzgleda je prav gotovo Škocjan, prepričani pa smo, da so vse vasi v naši občini vredne pozornosti in da je čas, da se obrnemo k vrednotam, ki so tukaj že od vekomaj, in gradimo bodočnost na teh temeljih. To bi lahko prineslo uspeh in lepo življenje za nas, za krajane in za celo občino, v kolikor bi vsi prepoznali vrednost takega življenja.